EN / NL

artist residence het witte pand

privacy

Door gebruik te maken van wittepand.nl en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens. 
Wanneer u onze websites bezoekt verzamelen wij gegevens die automatisch naar ons worden gestuurd, gegevens die u aan ons verstrekt en gegevens uit andere bronnen.

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik en onbevoegde toegang zo klein mogelijk te maken. 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.
Wij zullen persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden, met uitzondering van de gegevens welke geregistreerd zijn bij een websiteprofiel (deze kunnen op het bankafschrift van een klant verschijnen. 

De betaling met creditcard wordt geregeld via Mollie. Mollie is geregistreerd bij de Autoriteits Persoonsgegevens. Het bedrijf heeft het recht om, op verzoek, de persoonsgegevens welke Mollie heeft geregistreerd in te zien. 
Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van betaalgegevens welke in haar bezit zijn, en zal alle, uit commercieel oogpunt redelijke, administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om persoon- en betaalgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of wijziging.